c/ Cura Planelles 2 46011 Valencia
963216610
associaciobrufol@gmail.com

MEMORIAS 2017

Brúfol es va constituir com a associació sense ànim de lucre al 2013.

2017 Pots consultar els següents documents i la memòria d’activitats.

Balance Situación

Cuenta Pérdidas y Ganancias

Memoria Actividades 2017 BRUFOL