Memorias 2015

2015

Les sòcies i els socis van aportar la suma de 1.380,00 euros al llarg de l’exercici 2015.

D’altra banda, en 2015 aconseguirem ingressos per patrocinis i col·laboracions puntuals per valor de 5.788 €. D’estos ingressos es poden destacar els realitzats per la Fundación Telefònica per import de 2.982,00 euros per al projecte Think Big, destinat a l’emprendiment social de joves d’ètnia gitana dels poblats marítims de València.

Quant a les despeses, el fet de compartir el local de la Col·lectiva al Cabanyal amb altres entitats ens ha permès minimitzar les despeses de funcionament, que només han ascendit a 870,12 €. Així, hem pogut destinar la major part dels recursos que hem obtingut a les activitats pròpies per a la consecució dels fins de la nostra Associació.

En mostra del nostre compromís amb el principi de transparència i malgrat no estar legalment obligats, clicant als següents enllaços es pot consultar el nostre balanç de situació, el balanç de sumes i saldos i el compte de resultats a 31/12/2015.

Memòria econòmica 2015:

Balance de situación.

Balance de sumas y saldos.

Cuenta de pérdidas y ganancias.

Memòria d´activitats 2015:

Memòria de les activitats desenvolupades per Brúfol durant el 2015


Quant a La Col.lectiva, agrupació d’associacions al qual pertany Brúfol, publiquem la seua memòria d’activitats del curs 2015-16:

Memoria d´activitats 2015-16 La Col.lectiva del Cabanyal

Entitats que componen la Col.lectiva(2015-16).