Visitem el Parc Natural de l’Albufera, un altre dissabte al nostre aire.

El passat dissabte 27 de novembre, les xiquetes i els xiquets que participen a les activitats dels “dissabtes al meu aire”, van visitar el Centre d’Interpretació Racó de l’Olla, al Parc Natural de l’Albufera. A través del recorregut d’un xicotet sender natural, les nostres xiquetes i xiquets van poder conèixer algunes de les espècies d’animals que habiten en aquest indret, així com la flora característica d’aquest paratge natural. A més, també van tenir l’oportunitat de conèixer altres qüestions interessants, com ara la forma de vida tradicional de les persones que habiten en contacte amb l’Albufera, o el valor d’aquest espai natural i la importància de conservar-lo.

Educar des de la cura i la responsabilitat amb el medi ambient és una tasca que tots els agents hem d’assumir com a pròpia. Donada l’emergència climàtica actual a la que tot el planeta ens enfrenten, l’educació es configura com una peça clau per revertir aquesta situació. Actualment les agendes polítiques i socials giren al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per intentar donar una resposta global a la crisi medioambiental en què ens trobem. Però perquè els efectes d’aquest compromís siguen visibles a escala global hem de començar actuant des dels nostres entorns més propers, es a dir des de l’àmbit local. L’Albufera i l’Horta de València esdevenen dos entorns naturals i, també, patrimonials que tenim més propers i que necessiten immediatament de la nostra acció per a la seva conservació, ja que tots dos són espais naturals únics.

Aquesta activitat forma part del Programa d’oci i temps lliure finançat per la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (subvenció en matèria d’igualtat en la diversitat, 2021).

(C) El pasado sábado 27 de noviembre, las niñas y los niños que participan en las actividades de los “sábados a mi aire”, visitaron el Centre d’Interpretació Racó de l’Olla, al Parc Natural de l’Albufera. A través del recorrido de un pequeño sendero natural, nuestras niñas y niños pudieron conocer algunas de las especies de animales que habitan en este lugar, así como la flora característica de este paraje natural. Además, también tuvieron la oportunidad de conocer otras cuestiones interesantes, como la  forma de vida tradicional de las personas que habitan en contacto con la Albufera, o el valor de este espacio natural y la importancia de su conservación.

Educar desde el cuidado y la responsabilidad con el medio ambiente es una tarea que todos los agentes debemos asumir como propia. Dada la actual emergencia climática a la que todo el planeta nos enfrentamos, la educación se configura como una pieza clave para revertir esta situación. Actualmente las agendas políticas y sociales giran en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para tratar de dar una respuesta global a la crisis medioambiental en la que nos hallamos. Pero para que los efectos de este compromiso sean visibles a escala global debemos de empezar actuando desde nuestros entornos más próximos, desde lo local. La Albufera y la Huerta de Valencia se configuran como dos entornos naturales y, también, patrimoniales que tenemos más próximos y que precisan de inmediato de nuestra acción para su conservación, ya que ambos son espacios naturales únicos.