Finalitzem els programes formatius del curs 21 – 22 per a persones adultes. Tornem al setembre!

I ara, amb el curs ja finalitzat podem fer balanç d’un dels eixos que marquen el nostre quefer educatiu, l’alfabetització de persones adultes. 

Any rere any des de Brúfol assumim el compromís de la formació dirigida a persones adultes, la millora de les competències funcionals esdevé essencial per tal de construir una ciutadania activa i crítica, compromesa amb el seu propi procés d’apoderament.

Enguany, hem continuat treballant en l’apertura de nous espais d’alfabetització des dels quals les veïnes i veïns del nostre barri han participat cadascuna des dels seus interessos i necessitats, des d’aprendre el castellà fins a la millora de les competències de lectoescriptura.

Mitjançant el disseny d’un itinerari personalitzat atenent a la situació personal de cada persona tractem d’acompanyar a les persones en el seu procés d’aprenentatge per tal d’assolir els objectius individuals de cadascuna.

I és que l’alfabetització per a persones adultes té com a propòsit, d’una banda, millorar la inclusió de les persones en la comunitat i, per un altre, fomentar la seua autonomia. Conèixer la llengua, així com saber llegir i escriure resulta fonamental per a la inclusió social (comprendre una notificació administrativa, una multa o un contracte, per exemple) i per a afavorir la formació reglada i no reglada i l’accés al mercat laboral.

És per això que, l’educació i la formació permanent ha de constituir un dels principals eixos a l’hora de treballar des de l’àmbit del desenvolupament comunitari als nostres barris. La millora de les condicions de vida de les persones a través de l’educació i la formació constitueix una de les rutes d’acció imprescindibles, junt a l’atenció social. És per això que durant aquest curs ha sigut necessària la coordinació amb altres entitats i organitzacions que treballen en la mateixa línia que Brúfol, però també el recolzament i el treball conjunt amb l’administració, com ara els serveis socials i el Servei Valencià de Formació i Ocupació Labora.

No podem deixar passar que el gran nombre de persones participants als nostres espais d’alfabetització són dones. L’alfabetització, entesa més enllà de saber llegir i escriure, és un dels fronts de treball essencials que des de els feminismes reivindiquem. Moltes de les dones que participen en aquests espais d’alfabetització no han pogut completar el seu procés formatiu reglat vent-se, per tant, molt limitades en el seu quefer quotidià. És per això, que l’alfabetització dirigida especialment a dones configura un dels nostres fronts de treball, com a entitat feminista que som.

Al setembre continuarem treballant des de la formació permanent per a persones adultes Vos esperem! Bon estiu!